De nordiske ambassader i Islamabad (Norge, Sverige og Danmark) har av Nordisk Ministerråd søkt og fått tilsagn om midler til å profilere nordiske verdier i Pakistan. Konseptet er å profilere de fire verdiene: demokrati/åpenhet, likestilling, bærekraft og innovasjon.

Hareveien barnehage2.jpg
Virksomhetsleder Synnøve Eiksund Anfinsen, ordfører Thomas Sjøvold og reporter Mashal Khan på vei inn i Hareveien barnhage for å bli intervjuet på pakistansk TV
.

Et TV-team på fem personer inklusiv en superkjendis fra Pakistan, Mashal Khan filmet i over fire timer barna ved bikuben med hvite beskyttelsesdraktene på, kildesorteringen, og komposteringen med miljøagentene. Åtte av de største barna var plukket ut for oppdraget. Budskapet er å vise at norske barn er miljøbevisste og tar et samfunnsansvar.

Redde verden  - litt...

- Dette med å ta et miljøansvar og et samfunnsansvar er noe som vi legger stor vekt på i tidlig alder og som står i vår virksomhetsplan, forteller Synnøve Eiksrud Anfinsen. Alle kan redde verden - litt, sier hun, og jeg er opptatt av barnehagen skal gi barna gode verdier på veien videre i livet.

I tillegg ville det pakistanske TV-teamet vise hvordan norske barn lærer om demokrati, åpenhet og likestilling.

Tidligere varaordfører var team-leder

Ministerråd Siv Kaspersen fra Den norske ambassaden i Pakistan kjenner Oppegård godt, som tidligere varaordfører. Hun var reiseleder for TV-teamet, som kom fra Gøteborg samme dag.

Hareveien barnehage5.jpg
Siv Kaspersen til høyre og ansatte fra Hareveien barnhage inkl ordfører Thomas Sjøvold (t.v.) fulgte god med i bakgrunnen når TV-teamet fra Pakistan og NRK filmet.

NRK var der også

Hareveien barnehage3.jpg

NRK Østlandssendingen stilte også opp og produserte en fin reportasje med intervjuer av alle på nyhetene om at et TV-team fra Pakistan skulle komme å filme i Hareveien barnehage.