Ordfører Thomas Sjøvold og leder av levekårsutvalget Ida Lindtveit, var på besøk på Sofiemyrtoppen skole for å se elevene bruke de nye nettbrettene.

Målet med innføring av digital skolehverdag er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen og tilby en undervisningshverdag med relevans til samfunnet utenfor skolen.

Satser på nettbrett

Satsingen på nettbrett har gitt en helt annen tilgjengelighet til digitale hjelpemidler enn løsningen med PCer. Både i form av vesentlig flere enheter, raskere oppstart og enklere drift.

Løsningen med nettbrett er vesentlig bedre, enklere og rimeligere enn om løsningen som i dag skulle vært basert på PCer.

Blyanten blir ikke borte

Ved at elevene har sitt personlige nettbrett blir eleven i større grad utsatt for, og utfordret på digitale kilders innhold og validitet. Det framtvinger et behov for digital dannelse i hverdagen som både skole, elever og foreldre må forholde seg til.

Assisterende rektor Kjetil Myklebust forteller at blyanten ikke blir borte, men den digitale hverdagen er kommet for å bli. Han forteller videre at alle foreldre har innsyn i elevens nettbrett. Digitale ferdigheter og nettvett er temaer på foreldremøtene fremover.

Mette H. Ulven, som er lærer for 5. trinn, er svært godt fornøyd med at alle hennes elever har fått nettbrett.

- En av de største fordelene ved at alle får hvert sitt nettbrett er at de kan jobbe mer effektivt, langsiktig og målrettet. Elevene får også ta med seg nettbrettet hjem og gjøre leksene på egen maskin.

Tekst og foto: Jan Walbeck