Du kan bytte fastlege på helsenorge.no: Bytte fastlege

Fastlegetelefonen: 810 59 500

Nummeret er landsdekkende og skal brukes i forbindelse med bytte av fastlege og/eller opplysninger om hvem som er din fastlege.

Fakta om ordningen

  • Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret, har rett til å få en fastlege.
  • Du kan velge fastlege blant allmennleger med ledig kapasitet på sin liste.
  • Det er frivillig å være med i fastlegeordningen. Velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne legen.
  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til legen du ønsker.
  • Du kan stå på venteliste hos en lege: Om venteliste