Målet er at naboer og friluftslivet blir minst mulig belastet. I første fase etablerer entreprenøren ny adkomstvei fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret (mørk blå linje i illustrasjonen).

Midlertidig anleggstrafikk

For å lage ny adkomstvei, vil anleggstrafikken kjøre inn til byggeplassen via Fløisbonnveien i to-tre uker fra 1. mars. Trafikken vil i denne perioden gå via Sam Eydes vei og videre inn Fløisbonnveien. Skanska setter opp skilt og arbeidsvarsling. Det kan bli noen skader på Fløisbonnveien ved Taraldrud. Skadene blir rettet så fort entreprenøren etablerer ny avkjørsel.

Alternativ skitrasé

Den nye adkomstveien fra Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypa i et avgrenset område, ca. 200 meter mellom Snipetjernsbekken og E6. I samråd med kommunene Ski og Oppegård, samt Skiforeningen, er skiløypa derfor lagt i en alternativ løypetrasé forbi Taraldrudhytta (rød linje i illustrasjonen). Den nye midlertidige traséen blir skiltet.

Ny trasé

Ny permanent ski- og friluftstrasé med broer over adkomstveien og E6 (lys blå linje) vil stå ferdig senest til vinteren 2019/20.

For ytterligere naboinformasjon og fortløpende oppdateringer om byggeprosjektet, se nettsidene:

www.regjeringen.no