Du finner god oversikt over hva som er søknadspliktig og ikke i veilederne vi har lagt ut. På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du også en oversikt over hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten søke, så lenge tiltaket er i tråd med bestemmelsene.

Send søknaden via ByggSøk

Oppegård kommune tar imot elektroniske søknader via ByggSøk.  

ByggSøk sikrer bedre kvalitet på søknaden og dermed raskere behandling i kommunen. I ByggSøk fyller du inn en byggesøknad felt for felt, og søknaden blir tilrettelagt for den typen tiltak du skal søke om. I tillegg til hjelpetekster får du hjelp av systemet til å passe på at søknaden er komplett. Når en søknad er komplett får du vedtaket mye raskere enn dersom vi må be om ytterligere dokumentasjon.

ByggSøk eies av Staten og driftes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. ByggSøk er gratis å bruke for alle. Dersom du har problemer med ByggSøk må du kontakte DiBK for hjelp.

Vedlegg til byggesøknaden

Alle vedlegg må du sende til kommunen som separate filer. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver innholdet. Pass på at de skannede dokumentene ligger i riktig retning. I veilederen for ditt tiltak finner du en liste over de vedlegg du sannsynligvis må sende inn sammen med søknaden.

I enkelte områder eller for enkelte tiltak kan det dukke opp annen dokumentasjon vi som kommune må ha for å kunne behandle søknaden. I så fall tar vi kontakt med deg.

Send inn vedlegg til Bygg og kart

Du kan bruke følgende skjema for å sende inn vedlegg til byggesøknaden din. 

Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser

Skal du sette i gang et tiltak på egen eiendom, må du ha situasjonskart, naboliste og oversikt over hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder. Bestill dette på Nordre Follo e-Torg:

Nordre Follo e-Torg

Søknad på e-post 

Vi vil helst at du bruker ByggSøk, men du kan også sende søknaden på e-post til Oppegård kommune.

Størrelsesbegrensningen på mottak av e-post inn til postmottaket er på 17 MB. Hvis størrelsen på forsendelsen er større enn 17 MB, anbefaler vi å dele opp forsendelsen, eller at du bruker ByggSøk.