Reguleringsplaner og kart

Det første du må gjøre hvis du planlegger å endre noe på eiendommen din, er å lese den planen som gjelder for din eiendom. I denne er det oppgitt hva du får lov til å gjøre, og begrensningene. Alle reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og områdeplaner ligger tilgjengelig i kartportalen. Her ligger også kommuneplanen.

OBS! Vær spesielt oppmerksom på at de tiltak som er unntatt søknadsplikt bare er unntatt søknadsplikt når de tilfredsstiller kravene i reguleringsplanen og lovverket.

Kartene har flere funksjoner ut over å linke til bestemmelsene som gjelder på eiendommen. I kartet kan du selv måle avstander, finne byggegrenser, størrelse på eiendommen din og mye mer. Du finner kartet og all informasjonen i karttjenesten:

Kommunekart

Du trenger et godkjent situasjonskart når du skal søke om tilbygg eller nye bygg. Dette kartet kan du bestille på e-Torg:

Nordre Follo e-Torg

Skal du bygge?

Etter du har lest reguleringsplanen som gjelder for din eiendom lurer du kanskje på om det du skal gjøre er søknadspliktig? Vi har samlet en rekke veiledere som kan hjelpe deg til å forstå regelverket, hva som er søknadspliktig og hvordan du skal søke:

Veiledere

I de ulike veilederne er det linket til skjemaer du kan bruke når du skal søke. Det er også listet opp alle vedlegg som må følge søknaden. 

Skal du dele eiendommen, seksjonere eller ønsker oppmåling?

Follo-kommunenes har felles nettsider for informasjon om delesaker, seksjonering og oppmåling:

Follokom

Tegninger av boligen din

Godkjente tegninger av eldre dato ligger i mapper i arkivene hos byggesak på rådhuset. For nyere byggesaker (2014-dd) ligger disse i vårt elektroniske arkiv. 

Hvis du har behov for å få tegninger (plan og fasade) over ditt hus har du to alternativer:

1. Besøke oss på Rådhuset i våre åpningstider for å se i byggesaksmappen, og ta kopi eller bilde av tegningene du trenger. For åpningstider, se kontaktinformasjon.

2. Bestille tegningene fra Ambita Infoland. Hvis du har behov for fasadetegninger må du spesifisere dette i bestillingen. Hvis du vil ha tegninger på andre bygninger enn hovedhuset må du bestille godkjente tegninger fra «andre bygg». 

Det jobbes med digitalisering av byggesaksarkivet, slik at tegningene blir elektronisk tilgjengelig i løpet av 2019–2020. 

Ansvar

Det er du som bygger (tiltakshaver) som er ansvarlig for alle tiltakene du gjør på eiendommen din og at søknadspliktige tiltak blir omsøkt. Det gjelder også for tiltak som allerede er oppført, selv om du ikke har utført dette selv. Vurderingen om noe er søknadspliktig eller ikke er din oppgave. Veilederne vi har lagt ut gir en god beskrivelse på hva som er søknadspliktig eller ikke, og er en god pekepinn. Husk også å sette deg inn i reguleringsbestemmelsene før du bygger noe.

Kommunen skal behandle søknader og kan derfor ikke hjelpe til med veiledning til hvordan disse skal utføres (prosjektering). Vi skal informere om regelverket på et generelt grunnlag, men tar ikke vurderinger av et tiltak før vi sitter med søknaden og all nødvendig dokumentasjon. Regelverket er komplisert og kan være vanskelig å forstå. Dersom du har behov for hjelp anbefaler vi deg å ta kontakt med en som kan gi deg råd og veiledning. Dette kan være en arkitekt, rådgivende byggingeniør eller liknende.

Pågående byggesak

Har vi bedt om mer dokumentasjon? Du kan bruke vedleggsskjemaet på høyre side til å sende inn det som mangler i søknaden din.

Nabovarsel

Har du fått nabovarsel og har noe du lurer på? Da bør du ta direkte kontakt med den som søker, enten tiltakshaveren (som oftest eier av boligen) eller den ansvarlige søkeren. Hit sender du også eventuelle merknader. De har plikt til å videresende dine merknader sammen med byggesøknaden, men er du i tvil kan du legge kommunen som kopi på din henvendelse.

Les mer om nabovarsel på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet:

Informasjon om nabovarsel

Forhåndskonferanser

En forhåndskonferanse er et møte med byggesak for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå. Før forhåndskonferansen må du sende oss de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen vi trenger for å svare på disse spørsmålene.

Bestill forhåndskonferanse

Ofte kan forhåndskonferanser enklere besvares på e-post, i brev eller på telefon som forespørsel.

Andre nyttige linker

Du finner også mye nyttig informasjon på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):

Direktoratet for byggkvalitet.