Åpningstid

Vi er tilgjengelig mandag–fredag, kl. 08.00–15.30. Hvis du ønsker å møte en bestemt saksbehandler, må du avtale tid på forhånd. Kontakt oss på telefon 66 81 90 90.

Skal du bygge?

Vi har samlet en rekke veiledere som kan hjelpe deg til å forstå regelverket og hvordan du skal søke. 

Du finner også mye nyttig informasjon på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Follokom, Follo-kommunenes felles nettsider for informasjon om byggesak, får du vite hva du må gjøre hvis du skal bygge bolig, tilbygg, garasje eller uthus. Du kan bestille situasjonskart, og du kan blant annet lese om hvilke regler som gjelder hvis du skal rive, sette inn nytt vindu, pusse opp våtrom, lage parkeringsplass eller bygge mur, terrasse og rekkverk. I tillegg finner du kart og skjemaer her.

Du kan også få svar på disse spørsmålene:

 • Hva må du søke om?
 • Hva trenger du ikke å søke om?
 • Hvordan skal du gå frem når du skal bygge, dele eller seksjonere?
 • Hva koster tjenester innenfor byggesak og geodata?

Behandlingstid for byggesaker

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket og 12 uker for mer omfattende saker.

Dette er tidsfristene for kommunens saksbehandling:

2 uker

 • forhåndskonferanser

3 uker

 • igangsettingstillatelser
 • midlertidige brukstillatelser
 • ferdigattester
 • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikker er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet

4 uker

 • forespørsler

12 uker

 • byggetiltak der det er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet
 • rammetillatelse
 • saker hvor det er kommet inn nabomerknader
 • dispensasjoner
 • deling
 • arealoverføring
 • seksjonering/reseksjonering

16 uker

 • oppmåling av ny eiendom, grensejustering eller arealoverføring

Ingen lovpålagt frist

 • saker etter markaloven

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig informasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

Kontakt oss

Virksomhetsleder: Karen Zwicky Knobel  
Telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Bygg og kart

Aktuell informasjon

Byggsøk