Svarene gir nyttig informasjon om hvilke områder foreldrene mener er bra og hvor vi har et forbedringspotensiale. 

Fornøyde brukere

Spørreskjemaet i undersøkelsen har en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Grupperer vi spørsmålene etter område, er resultatene slik: 

Område

2018

2015

2013

Resultat for bruker

4.7

4.8

4.9

Trivsel

4.4

4.3

4.4

Brukermedvirkning

4.1

4.0

4.2

Respektfull behandling

5.2

5.1

5.2

Tilgjengelighet

4.6

4.7

4.7

Informasjon

3.8

3.7

4.0

Fysisk miljø

3.9

4.1

4.0

Helhetsvurdering

4.4

4.3

4.5

Gjennomsnitt av alle spørsmål

4.4

4.4

4.5

 

Se undersøkelsen på nettsiden til kommuneforlaget.