Brøyting settes i gang ut fra følgende verdier:

 • Bussveier: 3 cm våt / 5 cm tørr snø
 • Samleveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø (gjelder hovedveier der det ikke går buss, f.eks. Augestadveien og Flåtestadveien)
 • Atkomstveier: 8 cm våt / 15 cm tørr snø (gjelder lokale småveier og boligveier)
 • Rene gangveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø
 • Gangveier/fortau: Brøytes sammen med tilstøtende vei

Prioritering

 • Bussveiene
 • Gangveier, som leder til kollektivtransport prioriteres i hver enkelt rode
 • Veiene på Svartskog
 • Øvrige kommunale veier

Utkalling av ekstramannskaper

Andre brøytemannskaper kalles ut når det er 7 cm våt snø, eller 10 cm tørr snø. Her viser vaktene skjønn. Er vaktene i tvil, kontakter de arbeidsleder eller virksomhetsleder.

Frister ved snøvær om natten

 • Bussveier brøytes innen kl. 05.30 på hverdager og kl. 07.00 på lørdag/søndag
 • Utbrøyting og brøyting av busslommer skjer umiddelbart etterpå
 • Samleveier brøytes innen kl. 06.00 på hverdager, kl. 07.00 på lørdager og kl. 08.00 på søn- og helligdager
 • Atkomstveiene brøytes etter at buss- og samleveier er brøytet
 • Brøyting av fortau/gangveier skal være minst så bra som kjøreveien

Strøing

Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting

Ansvarsfordeling

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet på alle kommunale veier, det vil si 106 km kjørevei og 45 km gang- og sykkelvei og fortau. Statens Vegvesen tar seg av riks- og fylkesveiene.  De har også ansvar for gang- og sykkelveiene langs riksveiene, men kun fortauene langs fylkesveiene.

Det vil si at Statens vegvesen har ansvar for Skiveien (som riksvei) fra syd til Kolbotn og Mastemyrveien videre til E18, inkludert gang og sykkelveiene. Vegvesenet har videre ansvar for fylkesveiene som går fra Skiveien opp Sønsterudveien, til E6 (via Kongeveien og Taralrudveien) samt Tverrveien og Skiveien nord for Kolbotn. I tillegg kommer Kolbotnveien ned til Gjersjøen og Gamle Mossevei, inkludert fortau.

I praksis vil dette si at Statens Vegvesen har ansvar for fortauet på den ene siden av Sønsterudveien, mens kommunen har ansvar for gang- og sykkelveien på den andre siden.

Statens vegvesen har også ansvar for Bekkenstenveien, Ingierstrandveien og det meste av Roald Amundsensvei på Svartskog.

 

Meld fra om brøyting/ strøing


Ser du at det er behov for å brøyte eller strø vei, gang- og sykkelvei eller fortau, send en melding til virksomhet UTE på e-post ute@oppegard.kommune.no eller på tlf. 66 81 90 90.