Barnehagens visjon: Lek, læring og latter – en barnehage full av skatter. 
I Bråten barnehage er vi opptatt av å ha et godt utviklings- og læringsmiljø både for voksne og barn. Gjennom lek og humor vil vi legge et godt grunnlag for både læring og utvikling. Vi vil motivere barna ved å ta tak i deres interesser og gi de en følelse av mestring. Leken er sentral, da dette er barnas sosiale verden hvor de prøver ut sine ferdigheter og utvikler seg.

Satsingsområder

I 2019 ønsker vi å fordype oss i disse fagområdene:

  1. Kunst, kultur og kreativitet
  2. Antall, rom og form

Vi planlegger ekstra oppmerksomhet på to fagområder hvert år, slik at barna har fordypet seg i alle fagområdene minst en gang i løpet av den tiden de går i barnehagen. I løpetg av året vil vi også komme innom alle syv fagområdene via tverrfaglig temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Satsingsområdene for 2019 henger sammen med rommet som den tredje pedagog og lekemiljøet som vi også skal jobbe mye med framover.