NAV Oppegård

NAV er ansvarlig for bosetting, i nært samarbeid med IMDI. De fatter vedtak om introduksjonsordningen for flyktninger 18-55 år. NAV bistår med livsopphold og har oppfølging for at de skal bli selvhjulpne og komme i arbeid eller utdanning, så raskt som mulig

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS)

OKS er ansvarlig for gjennomføringen av det toårige introduksjonsprogrammet, som inneholder norskopplæring, samfunnsfag, og språktrening i arbeidslivet, i tillegg til andre kurs som skal kvalifisere til videre utdanning og arbeid.

Her ser du mer informasjon om Oppegård kvalifiseringssenter 

Eiendom

Kommunens eiendomsforvaltning arbeider med å skaffe boliger til nye flyktninger.

Helsetjenesten

Helsetjenesten organiserer helsetjeneste med gruppetilbud og individuell oppfølging og hjelper flyktningene med å benytte det ordinære helseapparatet.

Les mer under Helsetjeneste for flyktninger 

Barnevernstjenesten

Kommunene har tre boliger for enslige mindreårige flyktninger. Herfra får også ungdommene oppfølging i en viktig fase når de etablerer seg i egne boliger.

Skole

Elever fra flere barne- og ungdomsskoler i kommunen er to dager i uken på nærskolen sin og samles tre dager i uken i en Velkomstklasse.