Før dere kan inngå ekteskap, må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at folkeregistermyndigheten (skattekontoret) skal kontrollere at de som skal gifte seg, oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Hvis vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest. Dere har selv ansvar for å søke om prøvingsattest. Se skatteetatens nettsider om prøveattest.

Gyldig prøvingsattest

Merk at prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder. Det er et krav i ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig den dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før den dagen dere skal gifte dere.

Når og hvor?

 Vi vil publisere datoer for vielser på kommunens nettside og setter av 30 minutter, sier ordfører Thomas Sjøvold. Vielser foregår normalt på rådhuset innenfor vanlig arbeidstid. Ønsker dere vielser utenfor kommunen og/eller utenfor kontortid må dere spørre om dette i god tid. Kommunen tilbyr ikke vigsler i juli eller de to første ukene i august.

Hva koster det?

– Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden, forteller Thomas Sjøvold.

Hvis dere ønsker vielse utenfor vanlig kontortid, men innenfor kommunens grenser, koster det 1000 kroner. Vielser utenfor kommunen kan bli noe dyrere. Brudeparet må dekke kommunens ekstrautgifter. Dette vil først og fremst være overtidsbetaling og reisegodtgjørelse.

Datoer for vielser i 2018

Fastsatte datoer er

  • 18. januar
  • 9. februar
  • 9. mars
  • 20. april
  • 4. mai

Det er satt av tid til vielser kl. 12.00–15.30 disse dagene. Flere datoer kommer etter hvert.

Søknadsfrist

Fristen for å sende søknad, prøvingsattest og kopi av legitimasjon er senest fire uker før ønsket vielsesdato.

Mer informasjon

På vår nettside om borgelig vielse finner du mer informasjon om borgerlig vielse og hva som skjer på vielsesdagen.

Skatteetaten om prøveattest