Vilkår for å gifte seg

Det er Folkeregistermyndigheten (Skattekontoret) som skal kontrollere at de som skal gifte seg, oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Hvis vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest. Dere har selv ansvar for å søke om prøvingsattest. Det er mulig å reservere tid til vielse før prøvingsattest foreligger, men kommunen må ha prøvingsattesten senest fire uker før vielsen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato. Pass derfor på at attesten er gyldig på datoen dere ønsker vielsen. 

Se skatteetatens nettsider søknadsskjema for prøvingsattest.

Når og hvor?

Vi setter av 30 minutter til hver vielse. Vielser foregår fortrinnsvis på rådhuset innenfor vanlig arbeidstid. Ønsker dere vielser utenfor kommunen eller utenfor kontortid, må dere spørre om dette i god tid. Vi har satt av noen tidspunkter til vielse. Disse finner du under "Datoer for vielser"

Hva koster det?  

Det er gratis å gifte seg i rådhuset i kontortiden. Hvis dere ønsker vielse utenfor vanlig kontortid, men innenfor kommunens grenser, koster det kr. 1030.

Ønsker dere vielse utenfor kommunens grenser må det søkes spesielt om det. Det kan føre til ekstra overtids- og reiseutgifter, som må dekkes av brudeparet.

Hvordan bestille tid for vielse?

For å avtale tid for vielse må dere fylle ut kommunens søknadsskjema. Her finner dere søknadsskjema for borgerlig vielse

Husk å legge ved prøvingsattest fra Folkeregistermyndigheten hvis dere har mottatt denne og kopi av legitimasjon for begge parter. Gyldig legitimasjon er gyldig pass, gyldig norsk førerkort og bankkort med bilde og personnummer, asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Hvis dere ikke har fått prøvingsattesten når dere skal søke om vielsesdato, kan dere ettersende den på e-post til Formannskapskontoret, per post til Oppegård kommune, Formannskapskontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller dere kan levere dokumentet i en lukket konvolutt i resepsjonen på rådhuset. Merk konvolutten med "Ordførerens kontor" og at innholdet gjelder vielse. 

Søknadsfrist

Fristen for å sende søknad og prøvingsattest er senest fire uker før ønsket vielsesdato.

Vi reserverer ønsket tidspunkt for vielser fortløpende og sender dere bekreftelse på vielsesdato når vi har fått prøvingsattesten.

Vigselsmyndighet

I Oppegård har ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Kjell G. Pettersen, formannskapssekretær Kristin Holler og seksjonsleder Anne Heidi Wold vigselsmyndighet (vedtatt i Kommunestyret 23.10.17).

Aktuell informasjon