Boliger med personalbase

Kommunen disponerer 33 leiligheter, fordelt på 4 bofellesskap, for personer med ulik grad av funksjonshemming

Blåbærskogen boliger

Tiltaksleder: Lena Skagen
Adresse: Blåbærskogen 8
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 55 16
E-post: Lena Skagen

Bregneveien boliger

Tiltaksleder: Helene Aubell
Adresse: Bregneveien 1
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 50 67
E-post: Helene Aubell  

Greverudåsen boliger

Tiltaksleder: Line Haug Nilsen
Adresse: Greverudåsen 1
Tlf. 66 81 89 77
1415 Oppegård
E-post: Line Haug Nilsen 

Pastor Løkens vei

Tiltaksleder: Tone Tollefsen
Adresse: Pastor Løkens vei 2
1410 Kolbotn
Tlf. 484 02 231
E-post: Tone Tollefsen

Holteveien boliger

Adresse: Holteveien 42 D
Tiltaksleder: kontakt Mai-Liss Johannessen
Tlf. 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede

Christian Sindings vei

Adresse: Christian Sindings vei 20
Tiltaksleder: kontakt Mai-Liss Johannessen
Tlf. 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede

Målgruppe

Personer som er utviklingshemmet eller fysisk funksjonshemmet og har behov for en tilrettelagt bolig.

  • Personer registrert bosatt i Oppegård kommune
  • Vi prioriterer personer med en økonomiske situasjon som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig
  • Under ellers like vilkår, legger vi vekt på registrert botid i kommunen

Saksbehandling

Vi registrerer søkere på en venteliste. Når det blir en ledig leilighet, gjennomgår vi listen og prioriterer søkerne.

Aktuell informasjon

Søknadsskjema