Leveranser

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Norsk standard, NORVAR og NKFs VA/miljøblad.

2. Kommunale krav
Alt materiell skal bekostes og leveres av utbygger. Materiellet skal være i henhold til NS eller annen spesifisert standard eller norm, eller være av bedre kvalitet.

3. Beskrivelse og kommentarer
Det legges vekt på V/A - løsninger som er funksjonelle og forenkler drift og vedlikehold av V/A-anleggene. Det vises til "NKF og NORVARs V/A miljøblad" som legger opp til effektiviseringstiltak for daglig drift og vedlikehold, og stiller kravspesifikasjon til V/A-materiellet. Disse Miljøbladene tas inn som en del av de kommunaltekniske retningslinjene så langt det passer.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.