Brannvann

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NORVAR og NKFs VA/miljøblad, Plan- og bygningsloven.

2. Kommunale krav

  • Brannventilplassering skal prosjekteres i samråd med kommunen og NFBF. Avstanden mellom brannventiler skal ikke overstige 150 m. Lengste slangeutlegg får ikke overstige 50 m til fjerneste punkt på bolighus og til garasje/uthus.
  • Brannventilavstikk skal monteres i vannkum med kryss eller T-rør.
  • Det benyttes sluseventil m/hakestykke i stedet for standard brannventil ved trykk over 8 bar.
  • Minste dimensjon er Ø = 150 mm for hovedvannledning med brannvannuttak. I boligområde kan endeledning ha Ø = 100 mm når lengden er kortere enn 100 m og trykk og forbruk tillater en slik løsning. Ledningen skal kunne gi minst 20 l/s.
  • Ved blokk/industriutbyggelse er krav til brannvann min. 50 l/sek fordelt på minst 2 brannvannsuttak.
  • Avstanden mellom brannventil og kumvegg eller stige skal minst være 400 mm.

3. Beskrivelse og kommentarer

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.