Prosjektoppfølging

Henvisning til nasjonale lover og forskrifter: Alle forvaltningssaker skal behandles iht. gjeldende lovverk.

2. Kommunale krav

All saksbehandling skjer på vegne av rådmannen eller virksomhetslederne for Vei og park / Vann, avløp og renovasjon (VAR). Organisering og oppfølging av byggeprosjekter skal:

  • Ivareta kommunens byggherreinteresse
  • Ivareta kommunale interesser innenfor private prosjekter
  • Ivareta kommunale avtaler med organisasjoner og utbyggere
  • Samordne og styre prosjekter
  • Gi løpende tilbakemelding til de respektive virksomhetslederne

3. Prosjektoppfølging - Beskrivelse og kommentarer

Tiltak Kommunale prosjekter Private prosjekter m/komm. utbygg. avtale Private prosjekter u/komm. utbygg. avtale           
Planlegging Samfunnsutvikling Privat Privat
Prosjektledelse Vei og park / VAR Privat Privat
Prosjektoppfølg Vei og park / VAR Vei og park / VAR Vei og park / VAR
Overtakelse, anlegg Vei og park / VAR Vei og park / VAR Vei og park / VAR

4. Ansvarlig virksomhetsområde
Henvendelser skal skje direkte til de respektive virksomheter,

tlf. 66 81 90 90.