Ungdomsbolig

Kommunen kjøper inn og leier ut boliger til ungdom i aldersgruppen 18 - 30 år.

Kriterier for tildeling

  • Unge mellom 18 og 30 år i etableringsfasen
  • Registrert bosatt i Oppegård kommune
  • De med liten økonomisk muligheter til å kjøpe egen bolig blir prioritert
  • Betalingsevne
  • Under ellers like vilkår, legger vi vekt på registrert botid i kommunen

Leietiden er normalt inntil tre år. Leien betales forskuddsvis den 20. i mnd. Vi anbefaler at du oppretter autogiro.

Leilighetene
Leilighetene er 35 m2 – 66 m2. De største er ideelle for to personer. Husleien varierer med standard, beliggenhet og størrelse.
Leien er kr. 4 700 - 6 500 per mnd. Strøm er ikke inkludert. Oppegård kommune disponerer 21 ungdomsboliger.
Se oversikt over boligene.

Søknad
Vi registrerer søknader om leie av ungdomsbolig på en søkerliste. Når det blir ledig bolig, gjennomgår vi listen og prioriterer søkerne. Er du interessert i en ungdomsbolig, så send inn en søknad!  

Har du spørsmål om Oppegård Ungdomsboliger, kontakt Elin Stava Eide, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Elin Stava Eide.

Send oss en søknad
Søknadsskjema