Trygdebolig

Tilbud til trygdede over 60 år.

Hvem kan søke?
Trygdede over 60 år som pga. alder, funksjonshemming eller andre grunner har problemer på boligmarkedet.

Boligene
Kommunen disponerer i alt 70 trygdeleiligheter. Boligene ligger i:

  • Kornmoveien 16
  • Hareveien 7
  • Holbergsvei 22
  • Toppenhaug

Aktuell informasjon
Bruk søknadskjema du finner i lenken under. Skjema må skrives ut og sendes per post til Oppegård kommune, Bestillerkontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk konvolutten med trygdebolig. Husk å legge ved alle nødvendige papirer.

Har du spørsmål, kontakt bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 49 / 66 81 91 44

Skjema for utskrift.