Flyktningebolig

Målet med ordningen er å gi nyankomne flyktninger mulighet til å leie kommunal bolig i inntil tre år.

Hvem kan søke?
Boligene er kun for flyktninger kommunen mottar etter anmodning fra IMDI og som nyetablerer seg i kommunen.

Boligene
Oppegård kommune eier flere flyktningeboliger. Husleien ligger på ordinær markedsleie.

Saksbehandling
Kommunen vurderer forlengelse av kontrakt løpende, etter en behovsvurdering.

Aktuell informasjon
Det finnes ikke søknadskjema for disse boligene. Søker må selv ta kontakt med sin veileder hos NAV hvis de må forlenge kontrakten. Etter tre år kan det søkes om forlengelse av kontrakten i inntil to år.

Husbanken - Å bo i Norge