Bolig funksjonshemmede

Kommunen har boliger, både med og uten personalbase.

Boliger med personalbase

Kommunen disponerer 33 leiligheter, fordelt på 4 bofellesskap, for personer med ulik grad av funksjonshemming

Blåbærskogen bofelleskap

Tiltaksleder: Lena Skagen
Adresse: Blåbærskogen 8
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 55 16
E-post: Lena Skagen

Bregneveien

Tiltaksleder: Vibeke Steen
Adresse: Bregneveien 1
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 50 67
E-post: Vibeke Steen

Greverudåsen boliger

Fung. tiltaksleder: Tove Skara
Adresse: Greverudåsen 1
Tlf. 66 81 89 77
1415 Oppegård
E-post: Ingrid Merete Terjesen

Pastor Løkens vei

Tiltaksleder: Tone Tollefsen
Adresse: Pastor Løkens vei 2
1410 Kolbotn
Tlf. 484 02 231
E-post: Tone Tollefsen

Søknad

Du kan henvende deg til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU) for å få hjelp til å søke om bolig. Det er ofte lang ventetid for å få en tilrettelagt bolig.

Målgruppe

Personer som er utviklingshemmet eller fysisk funksjonshemmet og har behov for en tilrettelagt bolig.

  • Personer registrert bosatt i Oppegård kommune
  • Vi prioriterer personer med en økonomiske situasjon som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig
  • Under ellers like vilkår, legger vi vekt på registrert botid i kommunen

Saksbehandling

Vi registrerer søkere på en venteliste. Når det blir en ledig leilighet, gjennomgår vi listen og prioriterer søkerne.

Boligene

Oppegård kommune eier fem boliger.

Aktuell informasjon

Serviceerklæring     

Søknadsskjema