Finansiering og støtte

Husbanken har finansierings- og støtteordninger for de med lav inntekt og høye boutgifter.

  • Startlån - behovsprøvd lån til kjøp av bolig. Ordning for økonomisk vanskeligstilte
  • Etableringstilskudd - behovsprøvd støtte til kjøp av bolig. Ordning for økonomisk vanskeligstilte
  • Tilskudd til tilpassing av egen bolig. Gjelder for funksjonshemmede eller bevegelseshemmede
  • Bostøtte - støtte til husstander med lav inntekt og høye boutgifter

I menyen til venstre finner du mer informasjon om aktuelle støtte- og finansieringsordninger og hvor du får mer informasjon.
 

Aktuell informasjon
Husbanken