Etterinstallere heis

Etterinstallere heis i boligblokker.

Boligteamet i Oppegård kommune har gjennomført et prosjekt om å etterinstallere heis. Prosjektet ble gjennomført i 2014/15 og fikk kompetansetilskudd fra Husbanken.

Les prosjektrapporten.

AKtuell informasjon