Eiendomsinformasjon

Eiendomsmeglere har plikt til å innhente alle relevante opplysninger ved kjøp og salg av eiendommer.

Kommunen gir slike opplysninger til meglerne via Ambita infoland.

Om Ambita infoland

Dette er en elektronisk markedsplass for formidling av eiendomsinformasjon, kart og plandata. For å få tilgang til slik digital informasjon, må du registrere deg som kunde hos Ambita infoland. Tjenesten er gebyrbelagt og du finner informasjon om produkter, priser og leveringsgaranti.