Eiendom

Oppmåling
Kommunene i Follo samarbeider om informasjon til innbyggerne når det gjelder bygg, oppmåling og geodata. For utfyllende informasjon om bl.a. fradeling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, seksjonering, sammenslåing av eiendommer, adressering, kart og aktuelle skjemaer, se kommunenes felles nettside www.follokom.com

Eiendomsformasjon
Her kan du lese mer om Eindomsinformasjon
og InfoLand

Kart på nettbrett og mobil
Kommunene i Follo har nå tilrettelagt sine kartdata for nettbrett i APPen, Kommunekart, levert av Norkart as. Kommunekart egner seg for en rekke brukergrupper med nettbrett eller smarttelefon. Kommunekart inneholder ruteplanlegger, grunnkart, ortofoto, eiendommer, kommuneplaner, reguleringsplaner og planregister med plandokumenter.

APPen kan lastes ned gratis på:
Google Play
App Store

Aktuell informasjon
Norkart

Selvbetjening - Bolig og eiendom (søknadsskjemaer)