Aktuelt

Nytt gebyrregulativ i 2016

Fra 1. januar 2016 trådte nytt gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker i kraft. Nytt fra i år er at situasjonskart nå er gebyrbelagt med kr 2 545. Tidligere har gebyret for utstedelse av situasjonskart vært en del av bygningsgebyret.