Aktuelt

Nytt gebyrregulativ i 2017

Fra 1. januar 2017 trådte nytt gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker i kraft.