Parallelloppdrag: Eriksen & Skajaa

  • 02 jun, 2015

Bymessig sentrum
Forslaget baserer seg på ideen om å etablere en sammenhengende bystruktur med ulike delområder. Jernbanestasjonen er en barriere i sentrum, men kan utvikles som et nav i bytuviklingen ved fortetting og nye offentlige arealer. Kolbotn sentrum ligger rett ved jernbanen med godt kollektivtilbud til Oslo. Mange som bor nær sentrum kjører likevel bil. Ved å styrke forbindelsen mellom øst og vest kan Kolbotns posisjon mellom fjorden og marka bli tydeligere. En overordnet strategi er å inkludere alle områdene mellom Rosenholm/ Mastemyr og Sofiemyr i et sammenhengende byområde. Dette kan gi en bedre kollektivdekning. Forslaget viser også hvordan man kan fortette den eksisterende byen med ulike typologier. De nye byområdene inneholder arealer, som kan romme den nødvendige miksen av boliger og aktiviteter.

eriksen_skajaa3nyok.jpg

Klimanøytrale by
Eriksen & Skajaas forslag til plangrep bygger på en analyse av stedets eksisterende økologi og et ønske om å styrke og tilpasse seg denne. Den nye bebyggelsen er kompakt og tett. Hvis det nye Kolbotn skal bli klimanøytralt, er det viktig med en god miks av boliger og arbeidsplasser, kombinert med redusert transportbehov.

Fotgjengere og syklister
En grunnleggende premiss i forslaget er å knytte Kolbotn sammen med et større område med boliger og arbeidsplasser. På denne måten kan man øke muligheten for å bo og jobbe lokalt, og for å bruke kollektivtransport til arbeidsplasser utenfor Kolbotn sentrum. Nye sykkelstier knytter boligområdene rundt byen direkte til sentrum og jernbanestasjonen. Forslaget inneholder et nytt bygg med sykkelparkering ved stasjonen. I sentrum foreslås det å fjerne mest mulig biltrafikk.