Parallelloppdrag: Rodeo Arkitekter

  • 02 jun, 2015

Reduserer avstander
Målet er å forsterke forbindelsene og minimere de mentale avstandene, slik at innbyggerne opplever sentrum nærme og bruker områdene mer. Sentrum skal bli et sted folk trekkes til, oppholder seg og ferdes i større grad enn i dag.

Nærhetsbyen Kolbotn
Kolbotn er et tettsted med fungerende lokalsenter. Ved å planlegge målrettet kan senteret utvikles til et sentrum med småbykvaliteter, økt sosialt liv og nærhet til alle hverdagsbehov: Nærhetsbyen Kolbotn.

rodeo2okny.jpg

Ulike boligtyper
Flere boliger i og rundt sentrum kan styrke Kolbotn som sted og forbedre næringsgrunnlaget for butikker og servicebedrifter. Men det er ikke likegyldig hva slags boliger vi bygger og hvordan de organiseres. Beboerne i sentrum består av mange godt voksne, pensjonister og eldre. ”Alle” er enige om at Kolbotn trenger større variasjon i boligtyper for å motvirke en såkalt grå ghetto. Rodeo foreslår byboliger og urbane rekkehus, som kombinerer bygårdskvaliteter med tilgang til private hager og/eller felles uterom.

Skille private og offentlige rom
De nye boligene tilfører også fysisk en mellomskala - mellom eneboligfeltene rundt og blokkbebyggelsen i sentrum. Boligene organiseres også med et tydelig skille mellom private og offentlige rom, slik at eksisterende gateløp blir tydeligere og de nye forbindelsene mellom sentrum og boligområdene rundt blir bedre definert.