Parallelloppdrag: Nordic Office of Architecture og SLA

 • 12 mai, 2015

Tett forbindelse mellom blått og grønt
Forslaget legger vekt på fellesskap, sanselighet og et godt sted å komme hjem til. Visjonen bygger på at Kolbotn skal ta utgangspunkt i stedets kvaliteter og bli en by, der det er tett forbindelse mellom det blå og grønne. Disse kvalitetene skal tas helt inn i sentrum og være med å redefinere sentrumsutformingen. Byen skal gå ned til vannet, og vannet inn i byen.

nordic_og_sla2okny.jpg

Sunn by
Innbyggere og besøkende skal få opplevelsen av en unik by som legger vekt på en sunn leveform og kan motstå kommende og pressende klimaforandringer. Kolbotn skal bli en sunn by ved å legge vekt på kvaliteter for mennesket, by og natur. Her skal innbyggerne bevege seg mer og hele tiden være omgitt av- og i kontakt med naturen.

Visjonen legger opp til å:   

 • Utvikle Kolbotn sentrum til et levende og moderne sted, som tiltrekker seg nye innbyggere og turister
 • Etablere et sentralt knutepunkt, som legger til rette for - og knytter aller former for transport sammen
 • Etablere opplevelsesrike og gode forbindelser mellom øst og vest
 • Styrke visuelle og funksjonelle forbindelser gjennom sentrum
 • Forsterke eksisterende - og skape nye forbindelser rundt kvalitetene i nærmiljøet
 • Skape gode bomiljøer, som utnytter områdets unike situasjon og kvaliteter
 • Etablere et mangfold av varierte offentlige byrom og uteområder
 • Åpne opp og gjøre Kolbotnvannet tilgjengelig, både visuelt og fysisk
 • Skape kontakt med vann i hele sentrum
 • Være i forkant når det gjelder fremtidens klimautfordringer