Alle barna hadde øvd på dansen en god stund. Høydepunktet var når hele skolen var med på dansen. Det var skolens flotte TL-ledere som ledet dansen og den skapte god stemning. Det var et flott samlingspunkt som ble en fin felles opplevelse for elever og lærere.