Det nærmer seg raskt Frivilligbørs og er du medlem av en lokal forening eller at din virksomhet ser nytten av å være med, så meld deg/dere på innen 6. februar.

Invitasjon Frivilligbørs 311017.jpg

Ordfører Thomas Sjøvold forteller at kommunen legger selvfølgelig til rette for en møteplass i Kolben. Han skal selv være tilstede hele tiden og ta del i arrangementet.

– Der blir det mulig å dele kompetanse, arrangere kurs og dugnader, tilby underholdning og opplevelser, låne eller arve utstyr – mulighetene er mange, sier han.

Skape nye muligheter

Erfaringer fra tilsvarende arrangementer nasjonalt og internasjonalt viser at en Frivilligbørs skaper nye muligheter, lokalt nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

  • Frivillige organisasjoner ønsker å vise engasjement, bli sett, bygge nettverk og lære noe nytt. Samtidig vil de vise hva de kan bidra med, og hva de trenger.
  • Næringslivet ønsker ofte å bli mer synlig lokalt. Bedriftene vil vise frem verdiene sine og være støttespillere for lokalsamfunnet. Næringslivet har mye spesialkompetanse og ressurser, som de kan dele og få samtidig en gjenytelse/tjeneste  fra en frivillig organisasjon – eller fra kommunen.
  • Oppegård kommune ønsker å finne nye samarbeidsformer. Kommunen kan ikke utvikle lokalsamfunnet alene, men skal bruke et allerede aktivt frivillighetsmiljø og et engasjert lokalt næringsliv til å utvikle Oppegård til et enda bedre sted å leve.

Frivilligbørs, 13. februar 2018 kl. 16.30 - 19.00

Bruk nettsiden frivilligbors.no  til å melde deg/dere på og her finner du også mer informasjon.

Det som legges inn i påmeldingen, er ikke forpliktende, bare til hjelp. Det er også viktig at den eller de som deltar på frivilligbørsen, kan inngå samarbeidsavtaler.