Skiltprosjektet er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Interessegruppen for bevaring av Gamle Mossevei, Oppegård historielag, Ås kommune og Oppegård kommune.

Lørdag 12. oktober klokka 13 blir skiltet på Tyrigrava avduket av Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård. Klokka 14 skal Jorunn Nakken, varaordfører i Ås, avduke skiltet på Tangen.

Under arrangementet blir det hesteskyss og flere veteranbiler vil møte fram på Tyrigrava.

Rik historie

Totalt er det fem informasjonsskilt som vil bli avduket denne dagen. Skiltene forteller om Gamle Mossevei og de historiske stedene som ligger den tilhørende kulturhistorien. Både Oppegård Historielag og Ås Historielag har bidratt med historiske fakta rundt kulturminnene ved veien langs Gjersjøen.

Gamle Mossevei var i over hundre år en av hovedveiene inn og ut av Oslo. Veien langs Gjersjøen ble åpnet i 1860, og overtok som ny hovedvei for den Fredrikshaldske hovedvei. I 1970 ble Gamle Mossevei avløst av E18 over Svartskog.

Skilt i Oppegård og Ås

Det er Akershus fylkeskommune som setter opp skiltene på 1,8 meter x 0,9 meter. De settes opp ved Gjersjø bro, på Tyrigrava, på Villa Sandvigen, på P-plassen ved golfbanen på Kurud gård og på Tangen der vertshuset lå i gamle dager. De fire første stedene ligger i Oppegård kommune, mens Tangen ligger i Ås.

Les mer om prosjektet på fylkeskommunens nettsider.