Politikere og ordførere fra begge kommuner som utgjør foreløpig fellesnemd, samt kommuneledelsen med rådmennene i spissen skulle nå bli kjent i sin nye kommune, men først var de invitert til frokost i Ski rådhus.

Mye skog og landbruk i Ski

Rådmann Audun Fiskvik fra Ski kommune ga en kort orientering hvordan hans kommune var organisert. Han fortalte at Ski har mye skog og jordbruksarealer (47 prosent) og er samtidig en stor grunneier. I tillegg er det mye næringsvirksomhet i kommunen.

Ordfører Tuva Moflag fortsatte med å forklare hvordan Ski kommune var organisert politisk med utvalg og lignende. De har 41 representanter i kommunestyret, mot Oppegård som har 31. Nordre Follo vil få 47 representanter i det nye kommunestyret.

Bli kjent-tur i Ski

Bli kjent-turen startet ved Ski rådhus og ordfører Tuva Molag guidet oss med god hjelp fra to kolleger som hadde svært god lokalkunnskap.

Bussturen startet i Ski sentrum gjennom Nordre Finstad og videre i Nordbyveien og inn på E 18. Turen gikk til Bjerke, Skotbu, Kråkstad og inn til sentrum igjen. Hele tiden med påfyll av lokale historier og kommuneplaner med hensyn til ny E 18 og utbyggingsplaner for boliger, skoler og barnehager. Videre ut til Nordre Ski, Gjetsjø, Bru og Siggerud. Vi ble også guidet innom industriområdet Regnbuen og Fugleåsen før vi ble vist utbygningen på Bøleråsen. Et stort boligfelt med variert boligbygging og god infrastruktur med matebuss hvert 10. minutt.

På tur i Oppegård

Så var turen kommet til Oppegård og ordfører Thomas Sjøvold tok over mikrofonen.

– Oppegård er mye mindre og derfor må jeg prate fortere sa Sjøvold, som utløste en god latter i bussen.

Bussen kjørte via Hellerasten og til Tårnåsen aktivitetssenter, hvor det ble servert lunsj. Deretter gikk bussturen via Sofiemyr idrettspark, Myrvoll, Greverud og en snartur forbi Greverud sykehjem og Flåtestad skole. Neste stopp var vannverket, hvor alle fikk puljevis kommet på toppen og sett utsikten. På toppen kan du nesten se hele Østlandet. Etter et kort opphold gikk turen til Kolbotn sentrum og videre via Mastemyr/Trollåsen. Sjøvold fortalte hele tiden om Oppegård og med god lokalkunnskap fikk Ski-folket et godt innblikk i nabokommunen.

Foreløpig fellesnemnd konstituert

Første møte i nemnda ble holdt i Oppegård rådhus mandag 16. januar. Her ble foreløpige fellesnemnda konstituert og leder første året er ordfører Thomas Sjøvold (H) med ordfører Tuva Moflag (Ap) som nestleder. Blant de andre sakene var organisering av arbeidet, oppnevning av partssammensatt utvalg, valg av representanter til foreløpig kirkelig fellesnemnd og rekrutering av administrasjonssjef.

Dette er den foreløpig fellesnemnda

Oppegård

Thomas Sjøvold, H
Kjell G. Pettersen, H
Ida Lindtveit, Krf
Merete Bellingmo, Ap
Bjørn G. Ganger, Ap

Ski

Tuva Moflag,Ap)
Hanne Opdan, Ap
Anders E. Graven., Sp
Anne Kristine Linnestad, H
Helge Bunæs, H

Varamedlemmer Oppegård

Siv Kaspersen, H
Melissa Kristiansen, H
Ole Joveng, Frp
Synnøve Kronen Snyen, SV
Benthe A. Biltvedt, H
Lars-Roar Masdal, H
Synnøve Kongsrud, H

Varamedlemmer Ski

Posisjonen (AP, V, SV, SP, MDG, Rødt):
1. varamedlem, Camilla Edi Hille (V)
2. varamedlem, Bård Hogstad (SV)
3. varamedlem, Marthe Arnesen (MDG)
4. varamedlem, Vetle Bo Saga (AP)
5. varamedlem, Tore B. Kristiansen (Rødt)

Opposisjonen (H, FRP, KRF, PP):
1. varamedlem, Karin Kværner (FRP)
2. varamedlem, Kurt Soltveit (KRF)
3. varamedlem, J. Kristian Bjerke (H)
4. varamedlem, Cecilie Pind (H)