Pengene som kommer inn går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras.

- Ti prosent av pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge, forteller leder av Oppegård Røde Kors, Wenche Haugeng.

Redde liv

TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Hvordan bli bøssebærer?

-Det er flere måter å bli bøssebærer på forteller Marte Johanne Bjerke Lie, som er prosjektleder for innsamlingsaksjonen i kommunen.

Hun forteller at de som var bøssebærer i fjor skal bli oppring, Hvis ikke, kan du melde deg på via nettsiden blimed.no. Du kan også ringe 02025.

Oppegård Røde Kors har også oppfordret alle sine medlemmer til å stille opp som bøssebærere.­­ De stiller også med et reservebøssekorps på selve aksjonsdagen 23. oktober.

Haugeng forteller at de hadde en stand på Eventyrfestivalen, og fikk vervet flere bøssebærere den dagen.

Gi så det monner

Målet er at alle husstander i Oppegård (ca. 11 000) får besøk av en bøssebærer søndag 23. oktober mellom kl. 16.00-18.00.

- Da gjelder det å ha kontantene klare, oppfordrer Thomas Sjøvold. Er du ikke hjemme er nytt av året at du kan Vippse penger direkte.

Ordførerens mål er at Oppegårds befolkning gir mer penger i år enn i fjor, og gjerne at vi blir Follos beste kommune på giversiden. Jeg satser også på at vårt lokale næringsliv bidrar med mye penger, og spesielt på næringslivstafetten 20. oktober. 

Store lidelser

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Årets TV-aksjon til Røde Kors

Som regel først inn

Haugeng forteller at Røde Kors som regel kommer først inn i områder med krig og konflikter med humanitær hjelp.

Røde Kors sin grunnlegger Henry Dunants grunntanke var at syke og sårede har lik rett til medisinsk assistanse, uavhengig av hvilken side de sto på i konflikten (Genèvekonvensjonen).

- Vi er en upartisk og nøytral organisasjon og det har også det norske storting anerkjent, sier leder av Oppegård Røde Kors.

Oppegård Røde Kors

Oppegård Røde Kors ble stiftet 29. november 1945 og har ca. 800 medlemmer.

Leder av Oppegård Røde Kors Wencke Haugeng og nestleder Dag Johnsrud forteller at de har et aktivt lag med besøksvennegrupper, organisering av flyktningeguider, leksehjelp etter behov, ungdommens Røde Kors, donorkjøring, syketransport, hyggekvelder på sykehjemmene og hjelpekorpset, som er den frivillige beredskapsavdelingen i vårt lokallag med mer.

Mer om TV-aksjonen

Du finner mer informasjon om TV-aksjonen på www.blimed.no