Adresse: Bekkeliveien 32B, Kolbotn
Telefon: 66 81 55 00 (kl. 08.00 - 15.30)
Avdeling 2. etg., telefon: 66 81 55 45/ 43
Avdeling 3. etg., telefon: 66 81 55 68/ 48
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Bjørkås sykehjem

Kontaktpersoner

Virksomhetsleder: Lill Tverrå Forsmo, tlf. 66 81 55 04
Avd. sykepleier 2. etg.: Jeanette C. Strandbråten, tlf. 66 81 55 46/ 916 74 087
Avd. sykepleier 3. etg.: Elisabeth Scarlett, tlf. 66 81 55 69/ 465 04 325

Om sykehjemmet

Sykehjemmet har 37 somatiske sykehjemsplasser, fordelt på to avdelinger. Vår målsetting er at de som bor på sykehjemmet skal leve et mest mulig selvstendig og verdig liv preget av omsorg, trygghet, respekt og trivsel. Tjenesteovergripende sykepleier og primærkontakt ivaretar deres behov, sammen med lege. Sykehjemmet har god fagdekning og et godt arbeidsmiljø.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, men vi oppfordrer besøkende til å forlate oss før kl. 20.00 om kvelden.