Ved en blå Polo finner vi vår mann, Tamar Al Hawari sammen med sin veileder Bjørn Sveum. De skifter bremser på venstre forhjul.  Det er Hawari som gjør jobben, og Bjørn Sveum følger opp og tar siste sjekk.

Gjør en grundig jobb

Sveum forteller at hvert kundebesøk blir fulgt opp med en kundetilfredsundersøkelse (KTI) og hvis Hawari har gjort en dårlig jobb, så får vi beskjed gjennom kundeundersøkelsen. Det gjelder forresten alle her på verkstedet, forteller han. Ingen klager på Hawari, og det betyr at han gjør en grundig jobb hos oss.

Fra drømmer til virkelighet

Forrige gang vi besøkte Tamer Hawari hadde han ønsker om å bli godkjent som bilmekaniker, få fast jobb og ta førerkortet.

Tamer smiler fra øre til øre når ordfører, markedskonsulenten fra NAV, Tone Rustad Fagerhaug og Petter Breivik, som er daglig leder for bedriften, kommer for å ta en prat om hvordan det går.

Petter Breivik forteller at Hawari har fått en kontrakt som skal gi han et kompetansebevis.

- Dette er å betrakte som en lærlingordning og målet er å hjelpe han til et fagbrev, men veien er lang, sier Breivik.

Førerkort - kjører som en syrer

- Alle som jobber på et bilverksted bør ha førerkort, sier Sveum. Med økonomisk bistand fra NAV Oppegård og private kjøretimer med Autoria var nok en drøm på vei til å bli virkelighet.

Sveum forteller at kjøreskolelæreren kom med Hawari til jobben med kommentaren at han kjører som en syrer. 

- Hva det betød vet vi ikke helt, men hadde en mistanke at det var behov for mer kjøretrening, sier Sveum.

Bjørn Sveum tok med seg Tamer Hawari ut på kjøretrening i arbeidstiden flere ganger. Til slutt fikk han førerkortet og har kjøpt seg bil.

Lav terskel

Petter Breivik sier at terskelen ikke er så høy for å ta et ansvar for å hjelpe flyktninger. 

- I dette tilfelle har vi fått mye igjen og vi har tatt steg for steg i denne prosessen, sier Breivik.

Sjøvold kommenterer også at språk og arbeidstrening er en god start, og så blir bedriften kjent med vedkommende etter hvert. Dette kan gi et håp om fast jobb etter hvert, sier Sjøvold.

- Hos Autoria har dette gitt positiv effekt med en ny medarbeider som de satser på videre, sier ordføreren.

Godt samarbeid med NAV

Markedskonsulenten fra NAV, Tone Rustad Fagerhaug forteller at et godt samarbeid underveis mellom arbeidsgiver og NAV er viktig for at det blir vellykket.

Autoria er et godt eksempel på å ta i mot personer til arbeidstrening, og det å gi arbeidssøkere kompetanse og erfaring.

- Det er ønskelig at flere bedrifter gjør som Autoria, sier Fagerhaug.

Ta kontakt med NAV Oppegård

Har din bedrift mulighet til å ta i mot personer på arbeidstrening eller å ansette, eller har spørsmål, ta kontakt med oss per e-post: