Bilde: Fra venstre markedskonsulent Tone Rustad Fagerhaug fra NAV Oppegård, Tamer Al Hawari, administrasjonssjef Mette Habberstad, fagarbeider «mentor» Bjørn Svenum, ordfører Thomas Sjøvold og daglig leder Petter Breivik

Ordfører Thomas Sjøvold ønsket å høste litt erfaringer fra begge parter. Han besøkte Autoria Kolbotn for få et innblikk i hvordan de ser på det å ha en flyktning i jobb- og språktrening. Samtidig ønsket han å få en tilbakemelding fra Hawari om hva han syntes om det å være ute i jobb- og språktrening.

Lærer praktisk norsk

– Her blir jeg tatt godt vare på og lærer mye praktisk norsk, sier en svært fornøyd Hawari.  Og så får jeg jobbe med det jeg kan, nemlig å reparere biler. Jeg er utdannet og jobbet som bilmekaniker i Syria, men måtte flykte fra landet mitt.

- Jeg leser alt jeg kommer over av bilmekanikerfaget hjemme og det gjør at norsken blir bedre, forteller han. - Jeg kaller det selvstudie, sier han. Det dukker stadig opp nye ord og de skriver jeg ned, slik at jeg husker dem til neste gang.

- Autoria Kolbotn er vant med å ha lærlinger på verkstedet, men å ha en flyktning i jobb- og arbeidstrening har vi lite erfaring med, forteller daglig leder Petter Breivik.  Jeg skal innrømme at vi var spente på hva han kunne, men alle forventinger er innfridd, sier Breivik.

Mentorrollen er viktig

Til daglig har fagtekniker og «mentor» Bjørn Sveum ansvaret for Hawari på verkstedet. – Jeg trives med Hawari og han gjør en utmerket jobb, sier Sveum. Han er hos oss tre dager i uken og resten av tiden er han på skolen. Jeg forsøker hele tiden å støtte Hawari og gi han en god opplevelse i hverdagen. Å lære norsk er tidkrevende, men jeg ser at han utvikler sine språkkunnskaper veldig godt. Samtidig ser jeg at Hawari har stor interesse og kunnskap om bil og håper han får en fast jobb i dette yrket. - Hawari er godt likt av alle her og glir godt inn i det sosiale livet på jobben, forteller Sveum.

NAV Oppegårds rolle

Markedskonsulent Tone Rustad Fagerhaug fra NAV Oppegård er kontaktpersonen som Autoria Kolbotn forholder seg til. Det er hun som har oppgaven med å kontakte bedrifter for å skaffe jobb- og norsktrening til våre flyktninger.

- Hawari gjorde et godt førsteinntrykk og hadde forberedt seg godt i forkant på jobbintervju og det er viktig, forteller Fagerhaug.
Fagerhaug var sammen med ordføreren til Autoria Kolbotn og forteller at når de plukker ut kandidater til et jobb- og norsktreningsopphold forsøker de å finne relevante arbeidsplasser i forhold til eventuell utdannelse og tidligere jobberfaring.

Et stjerneeksempel

- Autoria Kolbotn er et stjerneeksempel på god integrering, sier Thomas Sjøvold. Sjøvold påpeker at det er viktig for samfunnet og den det gjelder å bli en ressurs. Det gjelder å finne bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar og gi våre flyktninger muligheten til å bli raskere integrert i lokalsamfunnet, forteller ordføreren videre. Han forteller avslutningsvis at Oppegård kommune og NAV Oppegård bruker mye ressurser på integrering, men vi klarer det ikke alene. Bedrifter som ønsker å hjelpe til kan bare henvende seg til oss.

Ta kontakt med markedskonsulent Tone Rustad Fagerhaug i NAV på tlf. 67 25 74 18.

Tekst og foto: Jan Walbeck