23.januar - Kulturskoletimen stofftrykk

Da er det satt igang med en ny periode for kulturskoletimen! Nye lærere og nye temaer, men like morsomt som sist. Her ser dere noen bilder fra stofftrykk-gruppa.

Kulturskoletimen er et gratis tilbud som gis til samtlige elever på tredje trinn, uavhengig om de går på SFO eller ikke. 

Det er viktig at de som har meldt seg på kulturskoletimen møter opp i tide til oppstart, da tiden er knapp og det er mange som er avhengig av at alle er til stede.  

Aktivitetene er forskjellige, og den lokale skolen har lagt mye arbeid i å velge ut gruppene slik at de skal kunne fungere best mulig.  Noen av gruppene er preget av mye bevegelse, mens andre er rolige.  Det er meningen at elevene skal få oppleve litt forskjellig gjennom de tre periodene, og da kan det hende at de opplever at en av aktivitetene var ekstra spennende.  Det varierer fra elev til elev.

Vi som er lærere fra Oppegård Kulturskole gleder oss til å møte elevene og ha det gøy i seks uker.