11. januar - Elevrådet uttaler seg

Detaljreguleringen for Skiveien 200 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Alle kan få informasjon om planen og si hva de mener om den gjennom høringsuttalelser. Planområdet er nærmeste nabo til Greverud skole og elevrådet her er derfor en av flere viktige høringsinstanser. Fredag 11. januar arbeidet elevrådet på Greverud skole med planforslaget, sammen med saksbehandler Henning Weyergang-Nielsen og barne- og ungdomskonsulent Gro Pernille Smørdal, begge fra Oppegård kommune.