Alle bibliotek i Oppegård kommune har Bibliofil. Det er enkelt å søke i bibliotekets katalog og finne ut hvilke bøker biblioteket har. Gjør gjerne et søk etter boka du leter etter, eller se hvilke bøker andre har lånt i det siste. Her finner du biblioteksbasen til Kolbotn skole

Utlånstiden for bøker er 4 uker. Bøkene lånes ut elektronisk av lånerne/elevene selv i stor grad, og lånerne er ansvarlige for sine lån helt til alt er registrert tilbakelevert i god stand. Ødelagte eller tapte bøker må erstattes. Det er derfor viktig at bøkene leveres tilbake til biblioteket og ikke viderelånes til medelever.