Kontoret har samme telefonnummer som tidligere, tlf. 66 81 90 90. De har telefontid mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.30.

Bestillerkontoret har ansvar for tildeling av følgende tjenester:

  • Institusjonsplasser; langtids- og avlastningsopphold, rehabiliterings- og vurderingsopphold
  • Dagsenter
  • Praktisk bistand, herunder Frie Brukervalg, følge opp kontrakt med privat leverandør
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Individuell plan
  • Omsorgsboliger og trygdeboliger
  • Vederlagsberegning for opphold i institusjon
  • Koordinerende enhet for re-/habilitering. Dette innebærer blant annet kontakt med sykehusene angående pasienter fra Oppegård, som trenger kommunale tjenester