Rørlegger Frank Eastwood i firma Berger VVS forteller at utskiftingen hos hver enkelt tar ca. 15 til 30 minutter, hvis alt er greit.

Han forteller at firmaet kun gjør skifte av vannmåleroppdrag og har kommunene Oslo, Røyken, og Skedsmo som kunder i tillegg til nå Oppegård kommune.

- Totalt har vi skiftet 30 - 40.000 vannmålere, forteller han.

Brev sendes i forkant

- Brev blir sendt ut ca. 10 dager i forkant og det er viktig at det er oss og ikke kommunen du skal kontakte ved endring av tidspunkt, forteller Frank Eastwood.

I brevet står det opplysninger om hvilken rørlegger som kommer og telefonnummer. E-postadresse er også oppgitt.

Eastwood forteller at det kan forekomme at de skifter vannmåler hos naboen og ikke hos deg, men det betyr ikke at du er uteglemt. Vi kommer, men en annen dag.

Kommunen betaler

Oppegård kommune betaler utskiftingen. Hvis eksisterende måler ikke er montert i tråd med regelverket, vil rørlegger melde fra til kommunen. Ombygging til reglementert montasje betales av abonnent.

Du som huseier må på forhånd rydde og klargjøre adkomst til vannmåleren. Stoppekran må være i orden!