Departementet tar sikte på endelig vedtak av reguleringsplanen i august 2017, slik at reguleringsplanen kan inngå i grunnlaget for behandling i Stortinget høsten 2017 om realisering av beredskapssenteret.

I følge forslaget skal hovedtyngden av bebyggelsen organiseres sentralt i planområdet, vest for E6.

Informasjonsmøter

I høringsfasen inviterer departementet til åpne informasjonsmøter:

  • Mandag 22. mai kl. 19.00-21.00 i Kolben kulturhus, Kolbotn

  • Tirsdag 23. mai kl. 19.00-21.00 på Bjørnholt videregående skole

I møtene vil planforslaget bli presentert og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Du kan lese forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter på:

Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.  

Fakta

Det er besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.