Politiet kan be kommunens kriseledelse om å sette i gang tiltak for å begrense omfang og skader. Du skal derfor varsle eventuelle kriser til politiet på tlf. 112 eller lokalt politi på tlf. 02800. Kommunen vil informere om situasjonen og tiltak som settes i verk. I informasjonsarbeidet vil vi bruke de informasjonskanalene som er mest hensiktsmessig, forrinsvis nettsiden og sosiale medier.

Kriseledelse

Ordføreren har normalt det formelle ansvaret for kommunens kriseledelse. Rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og ressurser.

Kriseteam

Kommunen har et kriseteam i beredskap. Dette består av personer med relevant fagkunnskap og aktiveres av kriseledelsen etter behov.

For mediene

Se pressemeldinger og informasjon om ledelsen under Organissjon.

Ved strømbrudd

Ved alvorlige kriser med strømbrudd, må du høre på radio, først og fremst NRK Østlandssendingen. Se også oppslag på rådhuset, hvis det ikke er mulig å få informasjon på annen måte.

Bedredskapsplan

Oppegård kommune har en overordnet plan for kriser og katastrofer. Spørsmål om planen kan stilles til beredskapsansvarlig Espen Hallan, tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Espen Hallan