Andre kan også melde bekymring for barn direkte til barnevernstjenesten.

Er du bekymret for et barn?

Er du usikker på om du bør melde fra om bekymring, ring oss gjerne for å drøfte det med oss. Du kan velge å være anonym. Du kan også komme til vårt kontor for å diskutere egen situasjon, eller diskutere en eventuell bekymringssmelding.

Slik sender du bekymringsmelding 

Du kan skrive en bekymringsmelding på et eget meldingsskjema fra barnevernstjenesten, eller på et vanlig brevark. Du kan også ringe inn en bekymring. Den som mottar meldingen, skriver den ned. 

Telefon direkte til barnevernstjenesten: 66 81 91 78
Drøftings- og aktuttelefon: 993 50 547

Skjema bekymringsmelding