Andre kan også melde bekymring for barn direkte til barnevernstjenesten. Er du usikker på om du bør melde om bekymring, ta gjerne en telefon for å drøfte dette med oss. Du kan velge å være anonym. Du kan også komme til vårt kontor for å diskutere egen situasjon, eller diskutere en eventuell bekymringssmelding.

Meldinger

Bekymringsmeldinger kan skrives på et eget meldingsskjema fra barnevernstjenesten, eller på et vanlig brevark. Du kan også ringe inn en bekymring, som skrives ned av den som mottar meldingen.

Telefon direkte til barnevernstjenesten: 66 81 91 78
Drøftings- og aktuttelefon: 993 50 547

Skjema bekymringsmelding