Planene for politiets beredskapssenter har skapt stort engasjement blant innbyggere og politikere i Oppegård. Ordfører Thomas Sjøvold inviterte derfor kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Oppegård for å fortelle om kommunens bekymringer når det gjelder støy fra det planlagte beredskapssenteret. 

Stopp støyen

Helge Marstrander, FAU-leder ved Hellerasten skole orienterte blant annet om aksjonen Stopp støyen, en aksjon i regi av FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole og Bjørndal Boligsammenslutning. Aksjonen ønsker å gi barna en stemme og vil bidra til å skjerme dem fra helseskadelig støy. Sanner sa at synspunktene fra kommuner og innbyggere er viktige og at departementet er opptatt av å finne gode løsninger.

Befaring til Tårnåsen skole

Etter møtet i Kolben gikk turen videre til Tårnåsen skole for å se hvordan planene berører området. Både kommunalminister Jan Tore Sanner og statssekretær i justisdepartementet Thor Sættem lyttet interessert til synspunkter fra ordførerne Thomas Sjøvold og Tuva Moflag og fagleder Arild Øien. Ordførerne er opptatt av at støyen fra beredsskapssenteret skal være innenfor støygrensense i kommuneplanene for Oppegård og Ski og at departementet derfor må sørge for tilstrekkelig avbøtende tiltak. Sanner kunne berolige Sjøvold og Moflag med at departementet nå jobber systematisk med støyprobelmatikken og at de har spesielt fokus på skoler og barnehager.

Ber innbyggerne engasjere seg

Forrige uke vedtok et enstemmig formannskap en kritisk høringsuttalelse.
- Jeg oppfordrer kommunens innbyggere til å lese saken, engasjere seg og sende egne høringsuttalelser innen fristen 22. juni, sier ordfører Thomas Sjøvold. – Nå er det viktig at vi går sammen for å redusere ulempene beredskapssenteret medfører.