Brunskogsneglen er registrert i nesten halvparten av Norges kommuner. Den er vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Troms. I innlandet finnes det spredte forekomster.
I Norge har den fått mange navn: mordersnegl, iberiasnegl, iberiaskogsnegl, brunsnegl og Arion lusitanicus. Det riktige norske navnet er brunskogsnegl, med det vitenskaplige navnet
Arion vulgaris. Når brunskogsneglen først er etablert i et område, kreves det fantasi og dugnadsånd for å holde den i sjakk.

Noen bekjempelsestiltak anbefalt av Bioforsk:

  • Brunskogsneglen starter aktiviteten tidlig om våren, så start med å luke og rydde vekk hageavfall om høsten, og destruere egg.
  •  Vær aktiv med å fjerne sneglene og skjulestedene.
  • Ikke dump hageavfall i naturen, kaldkompost er et ypperlig ynglested for sneglene.
  • Lage barrierer med kaffegrut, tang, hønsegjødsel, fersk aske eller kalk – krever ettersyn.

Se mer informasjon og finn link til Bioforsk rapport (pdf) med flere tiltak.