Prøvene 21. juli viste 360 termotoleante koliforme bakterier (TBK/100 ml) ved utløp av bekk, som tilsvarer vannkvalitet "Mindre god". Vannet på badeplassen forøvrig er "God", kun 6 TBK/100 ml.

Tidligere prøver
Prøvene for uke 29 viste høye bakteriekonsentrasjoner ved utløpet av bekken ved Bekkensten, men det er god kvalitet på vannet på badeplassen forøvrig.

Ved Bekkensten ble det 14. juli målt høye bakteriekonsentrasjoner ved utløpet av bekken, 1500 Termotoleante koliforme bakterier  (TBK/100 ml) som tilsvarer vannkvalitet «ikke akseptabel» i henhold til Folkehelseinstituttets normer. Badevannet på badeplassen viste for øvrig 60 TBK/100 ml som tilsvarer vannkvalitet «God». Vi frarådet å bade ved utløpet av bekken.

Vann, avløp og renovasjon følger nå opp og tar prøver fremover for å overvåke situasjonen.

Oppegård kommune måler ved Bekkensten kun midlertidig, det er Oslo kommune som er ansvarlig for målingene ved badeplassen siden Oslo kommune eier stedet. Oslo kommune ved Bymiljøetaten legger ut informasjon om badevannskvaliteten ved Bunnefjorden (Ingierstrand, Bestemorstranda og Bekkensten).

Har du spørsmål, kontakt Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.

Badevannskvalitet Tussetjern 
Badevannskvalitet Bunnefjorden 
Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (Folkehelseinstituttet)