Bilde: Enklere med klart språk. Silje Emilienne Aanderud-Larsen (t.v.) ser på en av brevmalene sammen med kommunes klarspråkrådgiver Frøydis Osa.
 
Seks personer med forskjellig bakgrunn har fått frie hender med noen av brevmalene vi sender ut i byggesaker. Mange gode innspill har bidratt til at mye bedre tekster, forteller kommunens klarspråkrådgiver Frøydis Osa. Vi inviterte Aanderud-Larsen en tur innom oss for å se på resultatet.

Hva er ditt generelle inntrykk etter å ha jobbet med disse tekstene?
– Jeg jobber selv i staten, så jeg kjenner igjen utfordringene. Det som slår meg, er at det er mange vanskelige faguttrykk og fremmedord som ikke blir forklart. Jeg tror det fører til at man føler seg litt dum. Maktbalansen er i utgangspunktet skjev, og man blir usikker.

Redd for å gjøre feil

Aanderud-Larsen forteller at hun er i en byggesaksprosess med kommunen selv.
– Jeg deltok først i brukertestgruppen uten den erfaringen jeg har nå. Etter at jeg søkte om å bygge selv, har jeg sett flere utfordringer med språket. Flere ganger måtte jeg ta kontakt med saksbehandleren min for å spørre om innholdet.

Det er særlig faguttrykk og fremmedord som gjør det vanskelig å forstå. For eksempel ble jeg bedt om å sende inn en ferdigattest, forteller hun. – Hva er en ferdigattest? Hvordan vet jeg hva den skal inneholde, og hvor detaljert må den være? Skal jeg selv skrive den? Det er alltid skummelt å sende noe til det offentlige. Man blir redd for å gjøre feil, og for at det skal bli dyrt, fortsetter hun.

Tenk på mottakeren

Flere av tilbakemeldingene vi fikk, handler om vanskelige faguttrykk, forteller Osa. I arbeidet med de nye tekstene har vi derfor lagt stor vekt på å oversette fagspråk til et mer forståelig språk. Noen ganger må vi likevel bruke faguttrykk for at innholdet skal bli presist, men da forklarer vi hva ordene betyr. I tillegg har vi laget en ordliste over faguttrykk som vi sender ut som vedlegg, eller som skal være lett å finne på nettsidene våre.

God struktur løser mye

– Når det er store mengder tekst og mange tabeller, blir det vanskelig å skjønne hva som er viktig og hva det betyr for meg, sier Aanderud-Larsen.

Hun tror at en mer leservennlig struktur gjør innholdet tydeligere. Det viktigste bør stå først, og det skal være enkelt å orientere seg for å finne den informasjonen som er viktig.

Klarspråk hjelper

Aanderud-Larsen synes de nye tekstene er blitt veldig gode. Hun tror det vil føre til at det blir enklere å forstå hvilke rettigheter og plikter vi har som innbyggere. – Det er tydelig at dere lytter til innspillene våre. Nå forstår jeg hva det står i brevet. Det lønner seg jo for begge parter, hvis vi unngår misforståelser som kan føre til feil.

De nye malene tar vi i bruk fra i høst, og fortløpende etter hvert som de blir ferdige. Og vi skal fortsette å brukerteste tekstene – det er innbyggerne som kan svare på om kommunikasjonen vår er god nok.