Alle behandlingsgruppene er ledet av en fysioterapeut, og treningstilbudet er tilpasset din diagnose. Vi legger vekt på at treningen skal være effektiv og lystbetont. Treningen foregår i varmtvannsbassenget på Høyås.

Praktisk informasjon

For å sette deg på venteliste, ring vårt sentralbord på telefon 66 81 90 90 innen 1. desember for vårsemester og innen 1. juni for høstsemester. Du blir kontaktet når det er ledig plass i en egnet gruppe, eller senest neste semester. Tilbudet gjelder for ett semester.

Vi ønsker henvisning fra lege, men det er ikke lenger et krav. Du må betale en egenandel for bassengtreningen. Vi følger takstene for fysioterapi og bassenggruppe. Egenandelen føres på egenandelskort 2. Se mer informasjon om egenandeler på nettsidene til Helfo.

Les mer på helsenorge.no

Individuell oppfølging

Ved behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i basseng, kontakt vårt sentralbord på telefon 66 81 90 90. De gir beskjed til fysioterapitjenesten. Eller send e-post til Fysioterapi.

Tips!

Ta med en ti-krone til garderobeskap og eventuelt badesko.