Utekontakt

Besøksadresse: Kolbotnvn. 28, 1410 Kolbotn
Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn
E-post: Utekontakten 

Hvor er vi?

Vi holder til i det brune huset bak ungdomskafeen ved rådhuset. Hit kan både ungdom og voksne komme for å prate, eller spørre om ting de lurer på.

Hva gjør vi?

Vi jobber hver dag (dag - eller kveldstid). Vi har trefftid på alle ungdomsskolene i kommunen annenhver uke. Da kan du møte oss på din skole i storefri. Ved å oppsøke ungdom der de er, får vi god kjennskap til ungdomsmiljøene i kommunen. Selv om vi først og fremst er et tilbud til ungdom i alderen 13 – 23 år, kan også foreldre, lærere og andre voksne kontakte oss.

Vi har taushetsplikt, meldeplikt og god kjennskap til kommunen. Utekontakten samarbeider tett med andre tjenester og instanser, som jobber med og for barn og unge.

Hvem er du?

Du er en som trenger noen å snakke med, enten fordi det er noe du vil fortelle, lurer på eller ønsker hjelp til. Kanskje du har utfordringer i forbindelse med skole, utdanning eller arbeid. Det kan hende du vil snakke om familien din, sliter med venner eller mangler venner. Det er ikke alltid så lett å være ung. Å være foreldre til ungdom er heller ikke alltid så lett. Vi har tid til å lytte og prøver å finne gode løsninger sammen med deg.

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss når vi er på kontoret, på skolen eller ute. I tillegg kan du sende SMS, ringe, eller sende en e-post.

  • Gregory Gurvich, leder Utekontakten, nås på tlf. 920 95 548
  • Tonje Ørnevik, tlf. 917 85 772
  • Aleksander Schmidt, tlf. 401 02 390
  • HAP- koordinator, Randi Driessen Marthinsen tlf. 46613015
  • Aleksander Kristiansen 45516149
  • Mia Westby Toreskås 40648904